Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

kasmii
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kasmii
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
kasmii
Pamiętaj, zmiana to jedyna rzecz, która popycha świat do przodu.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kasmii
4374 d1de 420
kasmii

December 15 2019

6612 6c07 420
kasmii
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viamefir mefir
kasmii
8473 acf0 420
Reposted fromnyaako nyaako viaaskman askman
kasmii
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
kasmii
2958 698c 420
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viausmiechprosze usmiechprosze
kasmii
1543 233a 420
Reposted frommsto msto viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
kasmii
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze

July 04 2019

kasmii
8841 2961 420
Reposted fromoll oll viatysiace-mysli tysiace-mysli

June 20 2019

kasmii
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
kasmii

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viakotfica kotfica
9964 7688 420
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix

May 12 2019

kasmii

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
kasmii
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
kasmii
6046 fccb 420
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica

January 02 2019

kasmii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl