Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

kasmii

June 12 2017

kasmii
6797 f61f 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazabka zabka

June 10 2017

kasmii
6189 9edb 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaomg-archy omg-archy
kasmii
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną

June 09 2017

kasmii
2679 967e 420
To jest dopiero aww.
kasmii
kasmii
1132 8ad6 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawasteland wasteland

June 08 2017

kasmii

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viaomg-archy omg-archy
kasmii
8325 645b 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
3306 947a 420

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 1961,

fot. Janusz Sobolewski

kasmii
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaalcohoolic alcohoolic

June 01 2017

kasmii
6404 c550 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna

April 23 2017

kasmii
8927 ebb3 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
kasmii

March 26 2017

kasmii
kasmii
7161 d906 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 18 2017

kasmii
6685 fb79 420
kasmii
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 06 2017

kasmii
Nikt nie sprawia, że się śmieję, tak jak Ty.
— Ten Typ Mes
Reposted byitmakesmecalmkoenzym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl